Expert nieruchomości
 
Zarządzanie nieruchomościami
Rybnik i okolice
Nasza firma zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami w Rybniku i okolicach. Wspólnoty Mieszkaniowe, właścicieli nieruchomości komercyjnych i czynszowych zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Biuro Nieruchomości Rybnik
Oferta Expert Nieruchomości

Rybnik, znajdujący się w zasięgu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, liczy około 145 tys. mieszkańców. Z roku na rok liczba ta systematycznie się zwiększa; jest to region o jednej z najniższych stóp bezrobocia w Polsce i można zaobserwować rosnącą migrację ludności, poszukującej miejsc pracy. Sytuacja ta wywołuje odzew w postaci stałego ożywienia rynku mieszkaniowego.

Jeżeli chodzi o średnią cenę mieszkania, Rybnik zalicza się na tle innych miast polskich się do stosunkowo tanich, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Ceny kształtują się w przedziale od 2 do 5 tys. zł/m2, podczas gdy w Warszawie lub Trójmieście wynoszą 6 - 10 tys. zł. Podobnie wyceniane są domy, Rybnik należy do miast o cenach znacznie niższych niż wiele innych; średnia cena 1 m2 domu na rynku wtórnym nie przekracza 2 tys. zł, zaś na rynku pierwotnym - 4,5 tys. zł. W ofercie naszego biura znajdują się także działki. Rybnik jest miastem rozbudowującym się bardzo intensywnie, a prace budowlane prowadzone są w każdej z 27 dzielnic miasta.

Firma Expert Nieruchomości zajmuje się zawodowo wykonywaniem wszelkich czynności, których celem jest zawarcie umów nabycia lub zbycia nieruchomości, najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części. Prowadzona jest przez licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami, Małgorzatę Sobczak (nr licencji 11145, wydana przez Ministerstwo Infrastruktury). Jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, mogące powstać w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, na którą składają się:

Sprzedającym nieruchomość służymy pomocą w ustaleniu ceny ofertowej i umożliwiamy prezentację oferty przy zastosowaniu najnowocześniejszych technik. Współpracujemy z portalami nieruchomościowymi, lokalną prasą i innymi podmiotami, funkcjonującymi na rynku nieruchomości, dzięki czemu zapewniamy możliwie najszersze rozpowszechnienie każdej oferty.

Działalność nasza obejmuje:

Na życzenie klientów bierzemy udział w negocjacjach, udzielamy pomocy przy finalizowaniu transakcji, pośredniczymy we współpracy z bankami przy wyszukiwaniu optymalnego kredytu